นายก อบจ. ชัยภูมิ Archive

  • แฟนบอลชัยภูมิได้เฮไฟสนามพร้อมแล้วเลื่อนเวลามาเตะเวลาเดิม 17.30 น.                ฝ่ายจัดการแข่งขันรับทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันในบ้าน (นัดเหย้า) จากเดิม 16.15 น. เป็น 17.30 น. ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ท่าน นิพนธ์ สาธิตสมิติพงษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ และ ท่าน มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ ชัยภูมิ […]

    แฟนบอลชัยภูมิเฮไฟสนามพร้อมแล้ว

    แฟนบอลชัยภูมิได้เฮไฟสนามพร้อมแล้วเลื่อนเวลามาเตะเวลาเดิม 17.30 น.                ฝ่ายจัดการแข่งขันรับทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันในบ้าน (นัดเหย้า) จากเดิม 16.15 น. เป็น 17.30 น. ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ท่าน นิพนธ์ สาธิตสมิติพงษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ และ ท่าน มนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ ชัยภูมิ […]

    Continue Reading...