คัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ

คัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ปี 2554