คณะกรรมการบริหาร

 

ประธานที่ปรึกษา

นาย นิพนธ์  สาธิตสมิตพงษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ที่ปรึกษา

 20130525_29

พ.ต.อ.ไพโรจน์ ขุนหมื่น

Panya
นาย ปัญญา เพียพิมเพิ่ม
boss1
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญญา จันทรอด
suwit
นาย สุรวิทย์ พลมณี
wpid-received_758310620916258.jpeg
นาย น้อย เชื้อจันอัด
นายก องค์การบริการส่วนตำบล ซับสีทอง
Prawing
 นาย ประวิง สว่าง
เจ้าของโรงแรมพีซีแกรนด์พาเลช สกลนคร
เจ้าของโรงกลึงพัฒนาการช่าง สกลนคร
 ประธานสโมสร
Arun1
นาย อรุณ คงเจริญ
ประธาน บริษัท มาแชร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

รองประธานสโมสร

นาย  ชูเกียรติธน  ยศภัทร์หนูสลุง

นาย พิภัทพรพล  ผ่องพันธ์

ผู้จัดการทีม

Tananuwat
นาย ธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

Manager

เรือโท เจษฎา  ฐานเจริญ

นาย สุเทพ  ชื่นเมือง
นาย บัณฑิต  นอบไทย
นาย ยุทธศักดิ์  พรโสภณ

ที่ปรึกษาด้านการเงินและการตลาด

ณัฏฐชัย รัตน์รักษาขันธ์

ณัฏฐชัย รัตน์รักษาขันธ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ปพณ ชัยวิมล

นาย ปพณ ชัยวิมล
นิติกรสำนักงานปลัด อบต.หนองนาแซง

เลขานุการ

นาย บุญชู หนูสลุง