ส่งน้องสู่สรวงสวรรค์

11083687_1722310934662501_7138406185119251372_n

 

ขอขอบพระคุณ คุณ อรุณ คงเจริญ และครอบครัว ที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วม ประชุมเพลิงส่งน้องขึ้นไปสู่สรวงสวรรค์

 

Share