รายชื่อนักกีฬาปี 2016

 

1

ศุภกาญจน์ วงศ์คำจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

2

จักรกริช ศรีวงศ์

ตำแหน่ง :

3

ธงชัย นันมา

ตำแหน่ง :

4

ศักดิ์สิทธิ์ จิตวิจารย์

ตำแหน่ง : กองหลัง

5

ABRAHAM ARMAH

ตำแหน่ง : กองหลัง

6

สุวิทย์ นาจำเริญ

ตำแหน่ง : กองกลาง

7

ALHASSAN MUMUNI

ตำแหน่ง : กองหน้า

8

วรวุฒิ เติมพันธ์

ตำแหน่ง : กองกลาง

9

อดิศักดิ์ ไทยภักดี

ตำแหน่ง : กองหน้า

10

ปิยภูมิ หนูสลุง

ตำแหน่ง : กองกลาง

11

มานะ กุลหนองแดง

ตำแหน่ง : กองกลาง

12

ศุภศักดิ์ ขวัญนิมิตร

ตำแหน่ง : กองกลาง

13

อุทิตย์ พิทักษ์พล

ตำแหน่ง : กองกลาง

14

พจน์ชสิทธิ์ พันธุ์สง่า

ตำแหน่ง : –

15

อานัฐ ป้องขันธ์

ตำแหน่ง : กองกลาง

16

เจริญพงศ์ ลองจำนงค์

ตำแหน่ง : กองกลาง

17

ณัฐพล จ่าทอง

ตำแหน่ง : กองหน้า

18

ชิษณุพงศ์ ทาโส

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

19

อิทธิพล พลอาจ

ตำแหน่ง : กองหน้า

20

อนุชา ผาสุก

ตำแหน่ง : กองหลัง

21

ชินวัตร แทบทาม

ตำแหน่ง : กองหลัง

22

จักรพันธ์ แฝงเวียง

ตำแหน่ง : –

23

คมสัน หงส์แก้ว

ตำแหน่ง : กองกลาง

24

อดิพงษ์ นอบไทย

ตำแหน่ง : กองกลาง

25

อาทิตย์ หงส์ชุมแพ

ตำแหน่ง : กองหน้า

26

ณัฏฐาพันธ์ พันธ์สุชาติ

ตำแหน่ง : –


27

ชัยทวี ศรีสันเทียะ

ตำแหน่ง : –


28

วีรพล น้อยเจริญ

ตำแหน่ง : กองกลาง

29

รัชพล เทียมสอน

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

30

อนุชิต ลุนทะโสด

ตำแหน่ง : กองกลาง