รายชื่อนักกีฬาปี 2015

 

1

รัชพล เทียมสอน

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

 

2

อุทิตย์ พิทักษ์พล

ตำแหน่ง : กองหลัง

3

ชัยวิชิต สวนชัยภูมิ

ตำแหน่ง : กองหลัง

4

ศักดิ์สิทธิ์ จิตวิจารย์

ตำแหน่ง : กองหลัง

5

ABRAHAM ARMAH

ตำแหน่ง : กองหลัง

6

สุวิทย์ นาจำเริญ

ตำแหน่ง : กองกลาง

7

วัชระ ฤทธิ์กำลัง

ตำแหน่ง : กองกลาง

8

วรวุฒิ เติมพันธ์

ตำแหน่ง : กองกลาง

9

ALHASSAN MUMUNI

ตำแหน่ง : กองหน้า

10

ปิยภูมิ หนูสลุง

ตำแหน่ง : กองกลาง

11

มานะ กุลหนองแดง

ตำแหน่ง : กองกลาง

12

ดนุสรณ์ ผุยแสงพันธ์

ตำแหน่ง : –

13

ศุภศักดิ์ ขวัญนิมิตร

ตำแหน่ง : กองกลาง

14

พจน์ชสิทธิ์ พันธุ์สง่า

ตำแหน่ง : –

15

พิพัฒน์ จันทร์สุข

ตำแหน่ง : กองกลาง

16

วันชัย จูมชัย

ตำแหน่ง : กองกลาง

17

ณัฐพล จ่าทอง

ตำแหน่ง : กองหน้า

18

ชิษณุพงศ์ ทาโส

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

19

อิทธิพล พลอาจ

ตำแหน่ง : กองหน้า

20

อาณัฐ คร่ำมา

ตำแหน่ง : กองหลัง

21

ชินวัตร แทบทาม

ตำแหน่ง : กองหลัง

22

สิทธิโชค บุตรราช

ตำแหน่ง : กองหน้า

23

คมสัน หงส์แก้ว

ตำแหน่ง : กองกลาง

24

อดิพงษ์ นอบไทย

ตำแหน่ง : กองกลาง

25

อาทิตย์ หงส์ชุมแพ

ตำแหน่ง : กองหน้า

26

ณัฏฐาพันธ์ พันธ์สุชาติ

ตำแหน่ง : –


27

วุฒิชัย ศรีสวย

ตำแหน่ง : –


28

จักรพันธ์ จันแดง

ตำแหน่ง : กองกลาง

29

วรายุทธ ธีระตะโก

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

30

เจริญพงศ์ ลองจำนงค์

ตำแหน่ง : กองกลาง

31

ศุภกาญจน์ วงศ์คำจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

32

อัษฏาวุธ นิยมชัย

ตำแหน่ง : –

33

ปัทฐวี จัวหอม

ตำแหน่ง : –

34

วุฒิชัย บุญทิน

ตำแหน่ง : –

35

ชัชวาล ไชยรัตน์

ตำแหน่ง : –