รายชื่อนักกีฬาปี 2014

 

1

MUSTAPHA BAMPOE

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

2

อุทิตย์ พิทักษ์พล

ตำแหน่ง : กองหลัง

3

ชัยวิชิต สวนชัยภูมิ

ตำแหน่ง : กองหลัง

4

ศักดิ์สิทธิ์ จิตวิจารย์

ตำแหน่ง : กองหลัง

5

ABRAHAM ARMAH

ตำแหน่ง : กองหลัง

6

สุวิทย์ นาจำเริญ

ตำแหน่ง : กองกลาง

7

วัชระ ฤทธิ์กำลัง

ตำแหน่ง : กองกลาง

8

วรวุฒิ เติมพันธ์

ตำแหน่ง : กองกลาง

9

ALHASSAN MUMUNI

ตำแหน่ง : กองหน้า

10

ปิยภูมิ หนูสลุง

ตำแหน่ง : กองกลาง

11

มานะ กุลหนองแดง

ตำแหน่ง : กองกลาง

12

ดนุสรณ์ ผุยแสงพันธ์

ตำแหน่ง : –

13

ศุภศักดิ์ ขวัญนิมิตร

ตำแหน่ง : กองกลาง

14

พจน์ชสิทธิ์ พันธุ์สง่า

ตำแหน่ง : –

15

พิพัฒน์ จันทร์สุข

ตำแหน่ง : กองกลาง

16

วันชัย จูมชัย

ตำแหน่ง : กองกลาง

17

ณัฐพล จ่าทอง

ตำแหน่ง : กองหน้า

18

ชิษณุพงศ์ ทาโส

ตำแหน่ง : –

19

อิทธิพล พลอาจ

ตำแหน่ง : กองหน้า

20

อาณัฐ คร่ำมา

ตำแหน่ง : กองหลัง

21

ธีรวัฒน์ คำเสียง

ตำแหน่ง : กองหลัง

22

ประกอบ พรโสภิณ

ตำแหน่ง : –

23

คมสัน หงส์แก้ว

ตำแหน่ง : กองกลาง

24

อดิพงษ์ นอบไทย

ตำแหน่ง : กองกลาง

25

อาทิตย์ หงส์ชุมแพ

ตำแหน่ง : กองหน้า

26

จักรกริช ศรีวงศ์

ตำแหน่ง : กองหน้า


27

วุฒิชัย ศรีสวย

ตำแหน่ง : –


28

จักรพันธ์ จันแดง

ตำแหน่ง : กองกลาง

29

กิตติ โสระโร

ตำแหน่ง : –

30

เจริญพงศ์ ลองจำนงค์

ตำแหน่ง : กองกลาง

31

JOHN LANDA MATKIN

ตำแหน่ง : กองหน้า

32

รัฐพล เสียวภูเขียว

ตำแหน่ง : –

33

ทัชชัย ฝากเซียงซา

ตำแหน่ง : กองหลัง

34

นัฐพล อาจประจักษ์

ตำแหน่ง : กองกลาง

35

ภาณุพงศ์ ชุ่มนาเสียว

ตำแหน่ง : –

36

สิทธิโชค บุตรราช

ตำแหน่ง : กองหน้า

38

CHAD AARON CHAIYABUTR

ตำแหน่ง : กองกลาง

39

THOMAS JEFFREY IWASAKI

ตำแหน่ง : กองกลาง

40

CHRISTOPHER VERNON THOMS

ตำแหน่ง : กองกลาง