รายชื่อนักกีฬาปี 2013

 

1

MUSTAPHA BAMPOE

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

No.1 B.MUSTAPHA

2

อุทิตย์ พิทักษ์พล

ตำแหน่ง : กองหลัง

 No.2 P.UTIT

3

ชัยวิชิต สวนชัยภูมิ

ตำแหน่ง : กองหลัง

 No.3 S.CHAIVICHIT

4

แสนคง  บารศรี

ตำแหน่ง : กองหลัง

 No.4 B.SANKHONG

5

ABRAHAM ARMAH

ตำแหน่ง : กองหลัง

 No.5 A.ARMAH

6

David Mills

ตำแหน่ง : กองหลัง

 No.6 M.David

7

วัชระ ฤทธิ์กำลัง

ตำแหน่ง : กองกลาง

No.7 L.WATCHARA

9

DAVID EDEM YAO BANSAH

ตำแหน่ง : กองหน้า

No.9 E.DAVID

10

เจริญพงศ์ ลองจำนงค์

ตำแหน่ง : กองกลาง

 No.10 L.JAROENPONG

11

มานะ กุลหนองแดง

ตำแหน่ง : กองกลาง

 No.11 K.MANA

12

ALHASSAN MUMUNI

ตำแหน่ง : กองหน้า

 No12

13

จักรพันธ์  จันแดง

ตำแหน่ง : กองกลาง

 No.13 J.JAKKAPAN

15

พิพัฒน์  จันทร์สุข

ตำแหน่ง : กองหลัง

16

วันชัย จูมชัย

ตำแหน่ง : กองกลาง

 No.16 J.WANCHAI

17

ณัฐพล จ่าทอง

ตำแหน่ง : กองหน้า

 No.17 J.NATTHAPHOM

18

จักรพันธ์ พรหมเมตตา

ตำแหน่ง : ผู้รักษาประตู

19

อิทธิพล  พลอาจ

ตำแหน่ง : กองหน้า

 No.19 P.ITTIPOL

20

อาณัฐ คร่ำมา

ตำแหน่ง : กองหลัง

 No.20 K.ARNAT

21

ธีรวัฒน์  คำเสียง

ตำแหน่ง : กองหลัง

 No.21 T.KAMSAING

22

อภิสิทธิ์  น้อยทอง

ตำแหน่ง : กองกลาง

 No.22 N.APISIT

23

คมสัน  หงส์แก้ว

ตำแหน่ง : กองกลาง

 No.23 H.KOMSON

24

นัฐพล  อาจประจักร์

ตำแหน่ง : กองกลาง

 No.24 A.NATTHAPHON

25

อาทิตย์  หงส์ชุมแพ

ตำแหน่ง : กองหน้า

 No.25 H.ARTHIT

26

ทัชชัย  ฝากเซียงซา

ตำแหน่ง : กองหลัง

 No.26 T.THUCHCHAI

27

ณัฐกร คำแก้ว

ตำแหน่ง : กองกลาง

 
No.27 K.NUTTHAKRON

28

อรุณศักดิ์ คำมุงคุณ

ตำแหน่ง : กองกลาง

29

จักรกริช ศรีวงศ์

ตำแหน่ง : กองหน้า

 No.29 S.JAKKRICH

30

ศุภศักดิ์ ขวัญนิมิตร

ตำแหน่ง : กองกลาง

 No.30 K.SUPHASAK

31

ศักดิ์สิทธิ์ จิตรวิจารณ์

ตำแหน่ง : กองกลาง

32

ชิษณุพงศ์ ทาโส

ตำแหน่ง : กองกลาง

33

ตำแหน่ง :

34

อภิชาต ศรีรดา

ตำแหน่ง :

35

นิรันดร โมรีรัตน์

ตำแหน่ง :

36

วรวุฒิ เติมพันธ์

ตำแหน่ง :

37

อดิพงษ์ นอบไทย

ตำแหน่ง :

38

สุวิทย์ นาจำเริญ

ตำแหน่ง :

39

DAWUD RAHMAN

ตำแหน่ง :

40

ตำแหน่ง :