ติดต่อสโมสร

สโมสรฟุตบอล ชัยภูมิ ยูไนเต็ด

เลขที่ 69/10 ก   ถนน ชัยประสิทธ์

ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 36000

เบอร์โทรศัพท์ 044-811393

เบอร์โทรสาร  044-811394

อีเมล์  : info@chaiyaphum-united.com